Polska wersja językowa English version Deutsche Sprachversion

Zmiany do rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących.

29 majaa 2019 r.

Na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących na podatników nałożone zostały nowe obowiązki, które prezentujemy poniżej.


 1. Podatnicy zobowiązani są do dnia 31 maja 2019 r. przeszkolić każdego pracownika prowadzącego ewidencję sprzedaży przy użyciu kasy fiskalnej oraz każdego nowego pracownika, przed dopuszczeniem go do pracy z zasad prowadzenia ewidencji sprzedaży przy użyciu kasy fiskalnej poprzez wypełnienie oświadczenia, które stanowi załącznik do Rozporządzenia.

 

 1. Podatnicy zobowiązani są dostosować matrycę kasy fiskalnej do nowego oznaczenia według poniższego oznaczenia:
  1. literze „A” – jest przypisana stawka podstawowa podatku w wysokości 22% albo 23%,
  2. literze „B” – jest przypisana stawka obniżona podatku w wysokości 7% albo 8%,
  3. literze „C” – jest przypisana stawka obniżona podatku w wysokości 5%,
  4. literze „D” – jest przypisana stawka obniżona podatku w wysokości 0%,
  5. literze „E” – jest przypisane zwolnienie od podatku,
  6. literze „F” i „G” – są przypisane pozostałe stawki podatku, w tym wartość 0% (zero techniczne) w przypadku sprzedaży opodatkowanej, o której mowa w art. 119 ust. 1 lub art. 120 ust. 4 ustawy.

 

Podatnicy, którzy rozpoczną prowadzenie ewidencji sprzedaży przy użyciu kasy fiskalnej po dniu 1 maja 2019 r. muszą dostosować matrycę kasy niezwłocznie, zaś pozostali podatnicy, którzy już prowadzą sprzedaż przy użyciu kasy mają na to czas do dnia 31 lipca 2019 r.