Polska wersja językowa English version Deutsche Sprachversion

Jak tworzyć rezerwy na świadczenia pracownicze

31 marca 2015 r.

W wyniku finansowym jednostka powinna uwzględnić rezerwy na znane jej ryzyko, grożące straty oraz skutki innych zdarzeń, także wtedy, gdy ich ujawnienie nastąpi między końcem roku a zamknięciem ksiąg rachunkowych za dany rok.

Ustawa o rachunkowości nakłada na podmioty prowadzące księgi rachunkowe obowiązek tworzenia biernych rozliczeń międzyokresowych na świadczenia pracownicze, które w bilansie wykazywane są jako rezerwy na zobowiązania. Tworzenie takich rozliczeń na świadczenia pracownicze powoduje, że koszt wypłaty świadczenia odniesiony jest na wynik finansowy jednostki przez lata zatrudnienia tego pracownika. Natomiast w przypadku, gdyby takiego biernego rozliczenia nie utworzono, koszt wypłaty tego świadczenia obciążyłby tylko okres, w którym stało się ono należne.
Halina Zabrocka, Gazeta Prawna 2015-03-23