Polska wersja językowa English version Deutsche Sprachversion

Ceny transferowe jako priorytet MF na rok 2016

30 marca 2016 r.

W związku ze wzrostem stosowania w transakcjach z podmiotami powiązanymi cen odbiegających od cen rynkowych, Ministerstwo Finansów przyjęło jako jeden z priorytetów administracji podatkowej na rok 2016 badanie cen transferowych w podmiotach powiązanych.

MF w I kwartale 2016 r. skoncentrowało swoje działania na pogłębianiu wiedzy na temat tych zjawisk informując o swoich doświadczeniach w komunikacie. Natomiast w II kwartale bieżącego roku resort zamierza skontrolować podmioty stosujące ceny transferowe.

Jednocześnie MF przypomina firmom mającym wątpliwości co do zasadności swojego działania w latach poprzednich o prawie do skorygowania złożonej wcześniej deklaracji, bez podawania przyczyny, wynikającym z art. 81 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa. Dla takich podatników prawo bowiem przewiduje „bonus" w postaci zapłaty niższych o połowę odsetek, co nie będzie jednak możliwe w przypadku złożenia korekty zeznań podatkowych w wyniku przeprowadzonej kontroli skarbowej.  
Źródło: Ministerstwo Finansów