Polska wersja językowa English version Deutsche Sprachversion

Darowizna ogółu praw i obowiązków w spółce jawnej bez VAT u obdarowanego

7 grudnia 2015 r.Przedmiotem wniosku o wydanie indywidualnej interpretacji było opodatkowanie darowizny ogółu praw i obowiązków w spółce osobowej podatkiem od towarów i usług.Wnioskodawczyni otrzymała od matki darowiznę w postaci ogółu praw i obowiązków w spółce jawnej i chciała wiedzieć, czy w związku z tą darowizną będzie musiała zapłacić podatek od towarów i usług. Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w swojej interpretacji stwierdził, iż nabycie udziału w spółce w ramach umowy darowizny nie pojawia się w katalogu czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Nabycie takie nie będzie stanowić po stronie Wnioskodawczyni ani dostawy towarów ani świadczenia usług, a zatem nie będzie ono podlegało u obdarowanej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.


Interpretacja indywidualna z dnia 02 listopada 2015 r. wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi, sygnatura IPTPP2/4512-423/15-6/JSz