Polska wersja językowa English version Deutsche Sprachversion

Konieczność odpowiedniej prezencji, nawet jeśli jest związana z prestiżem wykonywanego zawodu i przekłada się na rozwój firmy, nie uprawnia podatnika do zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków na ubrania.

30 listopadaa 2015 r.Rozstrzygnięta przez Naczelny Sąd Administracyjny sprawa dotyczyła doradcy podatkowego, który przekonywał, iż ze względu na wystąpienia przed sądami i organami czy spotkania z klientami w prowadzonej przez niego działalności gospodarczej niezbędny jest elegancki garnitur. Odpowiednia prezencja ma wpływ na to, jak przedsiębiorca postrzegany jest przez klientów oraz inne podmioty. Mimo to zdaniem Naczelnego Sądu Administracyjnego przedsiębiorca taki nie ma prawa do rozliczenia wydatków na nabycie garnituru w kosztach podatkowych.


Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 25 listopada 2015 r., II FSK 2213/13