Polska wersja językowa English version Deutsche Sprachversion

Jak rozliczać VAT: Korekta historyczna

19 październikaa 2015 r.

Resort finansów zapowiedział obligatoryjną centralizację z ośmiomiesięcznym opóźnieniem. Nie może to być jednak przesłanką do przyjęcia, że niedozwolone jest dokonanie korekt rozliczeń historycznych.

Chodzi oczywiście o przeprowadzenie scalenia retrospektywnego. W komunikacie resort finansów potwierdził możliwość dokonania korekt historycznych, z tym że według ministerstwa musiałyby być one dokonane na specyficznych warunkach. Według informacji korekta taka musiałaby mieć kompleksowy charakter, tj. gmina wówczas powinna skorygować całość rozliczeń aż do przedawnienia, co oznaczałoby brak możliwości skorygowania tylko niektórych okresów rozliczeniowych, tak wybiórczo w poszczególnych latach, jak i w ramach całego okresu do przedawnienia.

Zgodnie z tym nie byłoby możliwe dokonanie wyboru tylko poszczególnych miesięcy bądź lat (np. tylko roku 2014). Według ministra finansów decydująca się na korektę gmina musiałaby skorygować cały okres aż do przedawnienia.

Trudno się zgodzić z poglądem prezentowanym przez resort finansów. Uważam, że o ile wybór tylko poszczególnych miesięcy w tym okresie może budzić zastrzeżenia, o tyle przyjęcie metody: korygujemy od najnowszych rozliczeń, posuwając się wstecz, jest jak najbardziej uzasadnione. Dopóki korekta miałaby być uzasadniana statusem jednostki budżetowej, dopóty moim zdaniem niedopuszczalne jest zastosowanie metody, w ramach której korygowane są starsze rozliczenia, a nowsze pozostają w dotychczasowym kształcie (jako rozliczenia gminnej jednostki budżetowej).

Należy przy tym pamiętać, że tego rodzaju korekta (tj. retrospektywne pozbawienie jednostki budżetowej statusu podatnika) może się wiązać z dodatkowymi zobowiązaniami podatkowymi.Jeżeli bowiem np. jednostka taka miała status podatnika zwolnionego, to przepisanie jej działalności do działalności gminy będzie się wiązało z koniecznością opodatkowania wykonanych uprzednio czynności.


Gazeta Prawna 2015-10-14