Polska wersja językowa English version Deutsche Sprachversion

Montaż szaf wnękowych to nie remont. Trzeba zapłacić PIT

31 sierpnia 2015 r.

Podatnik musi zapłacić PIT od pieniędzy ze sprzedaży mieszkania, które przeznaczy na szafy wnękowe do swojego lokum – wyjaśnił dyrektor katowickiej izby.

Z pytaniem wystąpił podatnik, który odziedziczył udziały w mieszkaniu po matce. Chciał je sprzedać, a zarobione pieniądze wydać na montaż dwóch szaf wnękowych we własnym M. Liczył na to, że dzięki art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o PIT nie zapłaci podatku. Przepis ten zwalnia bowiem z PIT przychody ze sprzedaży nieruchomości, jeśli zostaną one przeznaczone na własne cele mieszkaniowe. Jako jeden z nich ustawa wymienia remont.

Podatnik sądził, że trwałe zamontowanie dwóch szaf wnękowych to właśnie remont. Powołał się przy tym na rozporządzenie ministra gospodarki przestrzennej i budownictwa z 21 grudnia 1996 r. w sprawie określenia rodzajów wydatków na remont i modernizację budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego, o które zmniejsza się podatek dochodowy (Dz.U. nr 156, poz. 788).

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach stwierdził jednak, że wydatek na zamontowanie szaf wnękowych to wydatek na zakup mebli i wyposażenia mieszkania, a nie na remont.

Zwrócił uwagę na to, że rozporządzenie, na które powołał się podatnik, służyło do określania wydatków na własne potrzeby mieszkaniowe dla celów całkiem innej ulgi – obecnie już nieobowiązującej. Nie można posługiwać się nim przy rozpatrywaniu zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o PIT. Dyrektor wyjaśnił, że w tym wypadku należy się posługiwać ogólną definicją zawartą w art. 3 pkt 8 prawa budowlanego (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm.). Wynika z niej, że remont to roboty budowlane polegające na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiące bieżącej konserwacji,

Pojęcie remontu wyjaśnił również Naczelny Sąd Administracyjny w wyrokach z 4 marca 1998 r. (sygn. akt I SA/Gd 886/96) i z 27 kwietnia 2006 r. (sygn. akt II FSK 639/05). W tym drugim sąd orzekł, że umeblowanie (nawet to w trwałej zabudowie, a więc również szafy) jest jedynie elementem wyposażenia mieszkania, a zatem nie ma charakteru prac remontowych.

Pogląd, że trwałe zamontowanie szaf wnękowych nie jest wydatkiem związanym z remontem lokalu potwierdził również Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim w wyroku z 13 lutego 2013 r. (sygn. akt I SA/Go 3/13). 


Agnieszka Pokojska, Gazeta Prawna 2015-08-27