Polska wersja językowa English version Deutsche Sprachversion

Sporny PIT od świadczeń w podróży służbowej

17 sierpnia 2015 r.

Pan Marek prowadzi firmę budowlaną realizującą kontrakty w całej Polsce. Pracownicy mu podlegli często dostają służbowe polecenie wyjazdu na drugi koniec kraju, aby tam pracować nad danym projektem. Do tej pory firma wypłacała im z tego tytułu diety, ale teraz padł pomysł zmian – pracodawca zamierza zwracać zatrudnionym faktycznie poniesione podczas podróży koszty. – Czy zmiana ma w praktyce jakiekolwiek znaczenie, a pracownicy nadal będą musieli płacić podatek od części pieniędzy – pyta czytelnik

Pracownicy nie powinni płacić PIT od zwrotu faktycznie poniesionych przez nich wydatków (przede wszystkim na wyżywienie). Pan Marek musi jednak liczyć się z tym, że rację przyzna mu dopiero wyrok sądu administracyjnego. Najnowsze orzecznictwo jest w tym zakresie korzystne. Czym jest podróż służbowa? Otóż kodeks pracy nakazuje zatrudnionemu wykonywać obowiązki związane z wykonywaną pracą. Jeśli jednak pracodawca wysyła go poza miejscowość, w której firma ma siedzibę (lub on sam ma stałe miejsce pracy), to powinien też pokryć koszty związane z takim wyjazdem. Szczegółowo mówi o tym par. 2 rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z 29 stycznia 2013 r. Wynika z niego, że pracownik w podróży służbowej powinien odzyskać zwrot kosztów przejazdów, dojazdów komunikacją miejską, noclegów i innych niezbędnych udokumentowanych wydatków. Przede wszystkim przysługują mu jednak diety, które mają pokryć dzienne koszty wyżywienia.

Jakie to ma znaczenie na gruncie podatkowym? Z ustawy o PIT wynika, że co do zasady świadczenia, które pracownik otrzymuje w związku z podróżą służbową, są jego przychodem. Może on jednak skorzystać z preferencji. Artykuł 21 ust. 1 pkt 16. zwalnia od podatku diety i inne należności wypłacane za czas podróży służbowej pracownika (i osoby niebędącej pracownikiem). Taka preferencja nie dotyczy jednak całej kwoty, a jedynie jej części (do limitu wynikającego z rozporządzenia). Nadwyżka powyżej tej sumy jest opodatkowana, a pracodawca musi od niej potrącić zaliczki na podatek jak od innych składników wynagrodzenia.


Mariusz Szulc, Gazeta Prawna 2015-08-12